செவிலியர் துறையின் பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு வழிகாட்டி


செவிலியர் பயிற்சி பெற செய்ய வேண்டியன, மற்றும் அந்த செவிலிய துறையில் உள்ள படிப்படியான வளர்ச்சி, மற்றும் பல்வேறு கல்வி நிலைகளை பற்றி முனைவர் . ஜி. ஜோஸ்பின் அவர்கள் எழுதிய தினமலர் நாளிதழில் வெளிவந்த கட்டுரை தமிழ்நாடு செவிலியர் மற்றும் தாதியர் குழுமத்தின் ( Tamilnadu Nursing Council)  வலைபக்கத்தில் உள்ளது

அதற்கான வழி இங்கு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது


ANM   பயிற்சி  மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டிக்கு இங்கு கிளிக் செய்யவும்

GNM செவிலியர் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டிக்கு இங்கு கிளிக் செய்யவும்  


BSc செவிலியர் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டிக்கு இங்கு கிளிக் செய்யவும்


நன்றி 

Post a Comment

Previous Post Next Post