About Us

TN NURSE.ORG

www.tnnurse.org க்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்!

www.tnnurse.org இல், தமிழ்நாட்டிலுள்ள செவிலியர்களுக்கு மதிப்புமிக்க தகவல், ஆதரவு மற்றும் ஆதாரங்களை வழங்க நாங்கள் அர்ப்பணித்துள்ளோம். செவிலியர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது மற்றும் நமது சமூகத்தில் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம்.

ஆர்வமுள்ள சுகாதார நிபுணர்களின் குழுவாக, செவிலியர்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் தனித்துவமான சவால்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். பல்வேறு உள்ளடக்கத்தை வழங்குவதன் மூலம், இந்த சவால்களை மேலும் நிர்வகிக்கக்கூடியதாக மாற்றுவதே எங்கள் குறிக்கோள்.

தமிழ்நாடு அரசு ஆணைகள்: செவிலியர் பணிக்கு தேவையான சமீபத்திய அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் உத்தரவுகளைப் பற்றி தொடர்ந்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

நிதித் தகவல்: உங்கள் பணி மற்றும் நிதி பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும் முக்கியமான நிதித் தகவலை வழங்குகிறொம்.

சுகாதார விழிப்புணர்வு: ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பேணுவதற்கும், உங்கள் நல்வாழ்வைக் கவனித்துக்கொள்வதற்கும் உதவும் வகையில், சுகாதார உதவிக்குறிப்புகள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

நேர்மறை எண்ணங்கள்: சில நேரங்களில், நீங்கள் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டியதெல்லாம் நேர்மறையின் அளவு. உங்களின் உற்சாகத்தை உயர்த்துவதற்காக உத்வேகம் தரும் மேற்கோள்களையும் கதைகளையும் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.

போட்டித் தேர்வு ஆதாரங்கள்: நீங்கள் சுகாதாரத் துறையில் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாரானால், உங்கள் தயாரிப்புக்கு உதவ மதிப்புமிக்க ஆதாரங்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

செவிலியர்களுக்கான நம்பகமான தகவல் மற்றும் ஆதரவை வழங்குவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம், மேலும் எங்கள் உள்ளடக்கம் பொது மக்களுக்கும் அணுகக்கூடியது. சுகாதார நிபுணர்களுக்கும் அவர்கள் சேவை செய்யும் சமூகங்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைப்பதே எங்கள் நோக்கம்.

www.tnnurse.org ஐப் பார்வையிட்டதற்கு நன்றி. எங்களின் உள்ளடக்கம் உங்களுக்கு உதவிகரமாகவும் தகவல் தருவதாகவும் இருக்கும் என நம்புகிறோம். உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது பரிந்துரைகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்புகொள்ள தயங்க வேண்டாம். ஒன்றாக, தமிழ்நாட்டின் சுகாதார நிலப்பரப்பில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.

Welcome to www.tnnurse.org!

At www.tnnurse.org, we are dedicated to providing valuable information, support, and resources for nurses in Tamil Nadu. Our mission is to empower nurses and promote overall health and well-being in our community.

As a team of passionate healthcare professionals, we understand the unique challenges and responsibilities that nurses face in their daily lives. Our goal is to make these challenges more manageable by offering a wide range of content, including:

 • Tamil Nadu Government Orders: Stay updated with the latest government policies and orders that affect the nursing profession.

 • Financial Information: Access important financial information that can help you make informed decisions about your career and finances.

 • Health Awareness: We provide health tips, guidelines, and awareness campaigns to help you maintain a healthy lifestyle and take care of your well-being.

 • Positive Thoughts: Sometimes, a dose of positivity is all you need to keep going. We share inspirational quotes and stories to uplift your spirits.

 • Competitive Examination Resources: If you're preparing for competitive exams in the healthcare field, we offer valuable resources to aid your preparation.

We are committed to serving as a reliable source of information and support for nurses, and our content is also accessible to the general public. Our aim is to bridge the gap between healthcare professionals and the communities they serve.

Thank you for visiting www.tnnurse.org. We hope you find our content helpful and informative. If you have any questions or suggestions, please don't hesitate to reach out to us. Together, we can make a positive impact on the healthcare landscape in Tamil Nadu.8 Comments

 1. i'm working govt phc in past 3 yrs and 10 month.my working placeis very long travel in my native. so i'm very suffer. how many years wait in my regular.lot of member suffer in the same matter. so plz publish this related news... these are very useful to somebody........plz.............

  ReplyDelete
 2. yes plz publish seniority posting list....

  ReplyDelete
 3. All the details are very useful.Thank YOu.

  ReplyDelete
 4. All the details are very useful... please publish seniority posting list

  ReplyDelete
 5. I got Married on March 19/03/2010. My husband Mr.G.VadivelMurugan is working in Chennai. So I want to transfer my job from Peravurani to Chennai. How to............. please tell me... friends

  ReplyDelete
 6. hai i am shalini i am an staff nurse in vadalur phc

  ReplyDelete
 7. hai the details is very useful but

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete