தமிழக அரசு செவிலியர்களின் பஞ்சப்படி 7 % உயர்வு

தமிழக அரசில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான பஞ்சப்படி (DA) 7 % உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இதன்முலம் ஏற்கனவே 65 % ஆக இருந்த DA இப்போது 72 % ஆக உயர்ந்துள்ளது.

Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post