இ.எஸ்.ஐ பெங்களூரு, டெல்லி, மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிவதற்கு செவிலியர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கல் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இ.எஸ்.ஐ பெங்களூரு, டெல்லி, மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிவதற்கு செவிலியர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கல் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தகுதி வாய்ந்த செவிலியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பெண் செவிலியர்களுக்கு கட்டணம் இல்லை.
நன்றி:-
ஜகராஜ்
Post a Comment

Previous Post Next Post