ஒப்பந்த அடிப்படை செவிலியர்களின் புதிய ஊதிய உயர்வு அரசாணை (G.O.Ms. No 312 Dated 26-12-2013)

தமிழக அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த அடிப்படை செவிலியர்களின் ஊதியம் 1-04-2013 முதல் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

அதற்கான அரசாணை செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது Post a Comment

Previous Post Next Post