தமிழக அரசு ஊழியர்களின் CPS எண் அறிய

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் CPS எண் வேண்டி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு CPS No  www.tn.gov.in/karuvoolam/ இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

CPS எண் அறிந்து அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

Post a Comment

Previous Post Next Post