செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை 2- ற்கான பணி மூப்பு பட்டியல்

Nursing Superintendent Grade 2 விற்கான 2 வது பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பட்டியலில் உள்ள செவிலியர்கள் அதற்கான PROFOMA தயார் செய்து அனுப்பி வைக்க இயக்குனகரத்தில் இருந்து கேட்டு கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

2 Comments

  1. Hi, kindly post the counselling date and venue for nursing superintendent grade 2

    ReplyDelete
  2. kindly post the counselling date pls

    ReplyDelete
Previous Post Next Post