அரசு ஊழியர் சங்க நாட்குறிப்பேடு,


தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும்
செவிலியர்களுக்கு தேவைப்படும் அடிப்படை விதிகள் தொடர்பான புத்தகமே அரசு ஊழியர் சங்க நாட்குறிப்பேடு,

செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு பிரித்து பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Post a Comment

Previous Post Next Post