செவிலியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை கலைய குழு அமைத்து அரசாணை வெளியிட்டது மத்திய அரசு. செவிலியர்களுக்கு விடிவுகாலம் பிறக்க நம் ஒத்துழைப்பை தருவோம்

Post a Comment

Previous Post Next Post