செவிலியர்களுக்கு இரண்டாவது ஊதிய உயர்வு பெற பணி வரண்முறை ஆணை தேவையில்லை. அரசாணை

நன்றி. திரு மணிமாறன், செவிலியர்.

Post a Comment

Previous Post Next Post