தமிழ்நாடு அரசு நர்சுகள் சங்கம் (அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது) மாநில சங்க தேர்தல் அறிவிப்பு.

Tamilnadu Government Nurses Association (Government Recognized)

Date of filing Nomination : 05.05.2017

Last Date of filing Nomination : 11.05.2017

Invalidation of candidates : 15.05.2017

Withdrawal of Nomination : 19.05.2017

Despatch of Ballot papers to association Members: 02.06.2017

Members Returning the ballot papper to Election officer : 09.06.2017

Opening of polled votes : 10.06.2017

Election Results : 12.06.2017

Check our website for TGNA Election Related news. 

0 comments:

Post a Comment

 
l
j