1995 முதல் 2005 வரை, IGNOU தொலைநிலை கல்வி மூலம் Post Basis BSc Nursing முடித்த செவிலியர்கள், தமிழ்நாடு நர்சிங் கவுன்சிலில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். (ஒரு முறை அனுமதி அளித்த அரசாணை)

Post a Comment

Previous Post Next Post