ஆறு மாத கால மகப்பேறு விடுப்பு அனுபவிப்பதற்கான அரசாணை

தமிழக அரசில் பணிபுரியும் அனைத்து அரசு மகளிர் ஊழியர்களும் ஆறு மாத கால மகப்பேறு விடுப்பு அனுபவிக்கலாம் என்று அரசு கூறியிருந்தது,

அதனை நிறைவேற்றும் விதமாக அரசு வெளியிட்ட அரசாணை இங்கு வெளியிடப்படுகிறது,

படத்தை கிளிக் செய்து பெரிதாக பார்க்கலாம்
1 comments:

Staff Nurse PHC said...

Is this Order applicable to consolidated Pay ( Contract Basis) Nurses? If so, Can Rural Nurses also take Maternity Leave with pay?

Post a Comment

 
l
j