செவிலியருக்கான தகுதிகான் பருவம் முடித்தமைக்கான ஆணை பெற அனுப்ப வேண்டிய படிவம்

அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் செவிலியர்களின் பணி ஓர் ஆண்டு    பணி முடிவில் வரன்முறை செய்யப்படும், பிறகு செவிலியர் அதற்கான தகுதிகாண் பருவத்தில் வைக்கப்படுவர்,

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு தகுதிகாண் பருவம் முடித்தமைக்கான ஆணை வழங்கப்படும்,

இத்தகைய அலுவலக நடைமுறைகளுக்கு கருத்துரு அலுவலகத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், கருத்துரு படிவம் இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு  உள்ளது

தகுதிகாண் பருவம் முடித்தமைக்கான ஆணை பெற அனுப்ப வேண்டிய மாதிரிக் கடிதம் மற்றும் கருத்துருவினை தறவிரக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்Tags: Covering Letter For Regularization, Covering Letter For Probation Declaration, Regularization Format, Probation Declaration Format, Last Pay Certificate, lpc, Model Form For Last Pay Certificate In English, Model Form For Regularization, Model Form For Probation Declaration, Proforma for Regularization, Proforma Probation Declaration, Format Regularization, Format Probation Declaration, Regularization, Probation Declaration

1 Comments

  1. pay for joining of timescale sn with all allowances and total

    ReplyDelete
Previous Post Next Post