சுகாதாரத்துறை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு

மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலம் பற்றிய கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு 2011 - 2012 
கோரிக்கை எண். 19 மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை
டாக்டர். வி.எஸ். விஜய் மக்கள் நல்வாழ்வு (ம) குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் Error: Embedded data could not be displayed.

 
 
 
நன்றி: பொதுசுகாதாரம் இன்று

Post a Comment

Previous Post Next Post