செவிலியர்கள் சான்றிதழ்களில் சான்றொப்பம் இடலாம்,

அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள் சான்றிதழ்களின் உண்மை நகலை பரிசோதித்து சான்றொப்பம் இடலாம்,

சான்றொப்பம் இடும் அதிகாரிகளே  சான்றிதழ்களின் உண்மைத் தன்மைக்கு பொறுப்பு ஆவர்.

சான்றொப்பம் இட அனுமதி அளிக்கும் அரசாணை இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

நன்றி:-
பொது சுகாதாரம் இன்று1 Comments

Previous Post Next Post