அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளின் குறைந்தபட்ச வருமானத்திற்கான தகவல் கடிதம்

தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறையில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் உள்ள பிணியாளர்கள் இலவச மருத்துவ வசதி பெற அரசு நிர்ணயித்துள்ள குறைந்த ஊதியத்திற்கான தகவல் கடிதம் செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது,

இதனை தரவிறக்கம் (Download) செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும்.Income Limit Communication Letter

G.O. Ms. No. 41 Health and Family Welfare dated22.6.1995.
Go ms no 423 health and family welfare department
Go ms no 423 health and family welfare department

X-ray charges G.O. Abstract

Post a Comment

Previous Post Next Post