தனியாரில் பயின்ற செவிலியருக்கும் தமிழக அரசில் வேலை வாய்ப்பு :-

தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறையில் செவிலியர் பணியிடங்ளில் தனியாரில் பயின்ற செவிலியர்களையும் பணியில் அமர்த்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசாணை நகல் இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது
2 comments:

dhayalan monisha said...

Sir small doubt ..எந்த அடிப்படையில் தனியார் செவிலியர்களுக்கு பணி வழங்கப்படும் வயது Limit pls reply

selva kumar said...

I am selvakumar as a malenurse worked kanyakumari govt head quarters hospital padmanabapuram from 2005 to 2013 after that govt terminated with relived from my job; why??? Because I am private nursing student.My life also spoil ; who has been recover my life?

Post a Comment

 
l
j