புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் விருது 2012 ற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தமிழக அரசின் பொது சுகாதார துறை சார்பாக செவிலியர்கள் மற்று செவிலியர் அல்லாத நபர்களுக்கு செல்வி. புளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் விருதிற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 001

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 002

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 003

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 004

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 006

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 007

Florence Nighthingale Award Application and Conditions 008
Post a Comment

Previous Post Next Post