மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படைக்கு செவிலியர்கள் தேவை

மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையில் தொழில்நுட்ப பிரிவிற்கு செவிலிய பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விண்ணப்பங்களை அனுப்ப கடைசி நாள் 20-03-2012.


Post a Comment

Previous Post Next Post