தமிழக சுகதரத்துறையில் உள்ள மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை


MEDICAL AND HEALTH (Govt.)
1. Modern Medicine
¨ Hospitals
: 322+1*
¨ Dispensaries
: 216
¨ Mobile Medical Institutions
:10
¨ Primary Health Centres
: 1539
¨ Health Sub Centres
: 8706
¨ Beds Strength
:59393
¨ Doctors
:13421
¨ Total Nurses
:41427
¨ Nurses (DME)
:6149
¨ Nurses (DMS & RHS)
:4831
¨ Nurses (ESIl)
:601
¨ Nurses (DPH-Total)
:17446
(a). Nurses (PHC)
:5046
(b). Community Health Nurses
:384
(c). SectorHealth Nurses
:1531
(d). Village HealthNurses, (Auxiliary and MidwivesNurses)
:10485
2. Indian Medicine
¨ Hospitals
: 5
¨ Dispensaries and Mobile Medical Units
:78
¨ Wings attached to Medical College Hospitals, District Head Quarters Hospitals, Taluk and Non Taluk Hospitals
: 286
¨ Wings attached to Primary Health Centres
:473
¨ Beds in Hospitals and Dispensaries
:960
¨ Doctors (Sanctioned)
:894
¨ Nurses
:92
3. Homoeopathy
¨ Hospitals
: 1
¨ Dispensaries and Mobile Medical Units
:5
¨ Wings attached to Medical College Hospitals, District Head Quarters Hospitals,Taluk and Non-Taluk Hospitals
:37
¨ Wings attached to PHCs
:6
¨ Beds in Hospitals and Dispensaries
:50
¨ Doctors
:13
¨ Nurses
: 92
3. Homoeopathy
¨ Hospitals
: 1
¨ Dispensaries and Mobile Medical Units
:5
¨ Wings attached to Medical College Hospitals, District Head Quarters Hospitals,Taluk and Non-Taluk Hospitals
: 37
¨ Wings attached to PHCs
: 6
¨ Beds in Hospitals andDispensaries
: 50
¨ Doctors
: 13
¨ Nurses
: 33.
Homoeopathy
¨ Hospitals
: 1
¨ Dispensaries and Mobile Medical Units
: 5
¨ Wings attached toMedical College Hospitals, District Head Quarters Hospitals,Taluk and Non-TalukHospitals
: 37
¨ Wings attached to PHCs
: 6
¨ Beds in Hospitals and Dispensaries
: 50
¨ Doctors
: 13
¨ Nurses
: 3

1 comments:

john said...

PLEASE HELP ME TO FIND OUT NAME OF PHC'S AND GOVT. HOSPITALS BY DISTRICT WISE IN TAMILNADU

Post a Comment

Back to Top

Tags

Tags

7 PAY COMMISSION ACT Application Invited Appointments ARTICLES Bio Chemistry Solved Papers Bio Medical Waste Change an Article CIVIL NURSING LIST CNL BOOK Consumer Rights Contract Nurses Grievance Contract to Regular Counselling Counselling CPS DA GO DASE Department Blog Dignitaries Speech Duties and Responsibilities of certain personnel in DME side E-JOURNAL English Solved Papers FLORENCE NIGHTINGALE AWARD Forms Foundation of Nursing Solved Paper general knowledge Government Letter GOVERNMENT ORDER Graduate Constituency voter form HEALTH NEWS How to Read G.O. How to use Tags on Facebook HRA INCOME TAX FORM INCOME TAX TIPS Informations Inter caste Marriage upliftment schem IT FORM JOB DESCRIPTIONS Judgements Literature Competition Maternity Leave Missing Person Death Registration MRB Mutual Fund Awarness News NGGO Certificate NHIS Nominations Nurse Awarded Nurse Employment Nurse Practitioner Nurse Practitioner Course Nurses Association NURSES DAY WISHES NURSES EDUCATION Nurses New Creation Post Nurses Related Forms Nurses Struggle Nurses Transfer Counseling Nurses Transfer Counselling Nurses Voice. NURSING COUNCIL REGISTRATION Nursing is Not Paramedical Nursing Superintendent Grade 1 Counseling Nursing Superintendent Grade 1 Panel Nursing Superintendent Grade 2 Counseling Nursing Superintendent Grade 2 Counselling Nursing Superintendent Grade II particulars called Nursing Tutor Panel Lists Patient Rights PAY COMMISION Pay Fixation Model Physically Challenged Welfare Policy Notes Post Basic BSc Nursing Post BSc Nursing PRESS RELEASE Private Nurses Salary Private Nurses Salary Grievances Panel Probation Declaration Form PROFESSIONAL TAX Psychology Solved Pappers Regularisation Form Regularise Contract Nurse Restricted Holidays RTI SERVICE PARTICULARS Service Rules Tamil Nadu State Nurse Execellence Award Tamilnadu TNAOI Award TGNA TGNA AdHoc Committee TGNA ELECTION TN Public Holiday TNGEA Diary TNGNA TNGNA Election TNMSC Drug List Transfer Counseling Posting Order Unmarried Nurses HRS Womens Day Wishes அரசாணைகள் அறிந்து கொள்வோம் இணையதள சேவைகள் ஊதிய நிர்ணய மாதிரி கட்டுரை எழுதும் போட்டி கட்டுரைகள் கலந்தாய்வுகள் சட்டம் சார்ந்த செவிலியம் சுகாதாரத் துறை செய்திகள் செய்தி வெளியீடு செய்திக்குறிப்புகள் செவிலியம் தொடர்பானவைகள் செவிலியர் படிப்பு செய்திகள் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தமிழக பட்ஜெட் தொழில்வரி நர்சுகள் சங்க தேர்தல். படிவங்கள் பணி மூப்பு பட்டியல்கள் பயிற்சிகள் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மின் செய்தி மடல் வரலாற்றுச் செய்திகள் வாழ்த்துச் செய்திகள் விருதுகள் வேலைவாய்ப்புகள்

Links

Latest Admit Cards

Latest Results

Sponsor

test

Latest Admissions

About & Social

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla elementum viverra pharetra. Nulla facilisis, sapien non pharetra venenatis, tortor erat tempus est, sed accumsan odio ante ac elit. Nulla hendrerit a est vel ornare. Proin eu sapien a sapien dignissim feugiat non eget turpis. Proin at accumsan risus. Pellentesque nunc diam, congue ac lacus
 
l
j