இடமாற்ற கலந்தாய்வு பற்றி தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு

தமிழக அரசின் சுகாதார துறையில் இடமாற்ற கலந்தாய்வுகள் நடைபெறும் நாட்களின் செய்திகள் தமிழக அரசின் இணைய தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த செய்திக்குறிப்பு செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு வெளியிடப்படுகிறது.


TN Health Department Transfer Counseling Press Release

0 comments:

Post a Comment

 
l
j