பகவான் வைகுண்டசுவாமி அவர்களின் பிறந்தநாள் மாதச்சார்பு விடுப்புகளில் இணைத்ததற்கான அரசாணை

பகவான் வைகுணடசுவாமி அவர்களின் பிறந்தநாள் மாதச்சார்பு விடுப்புகளில் இணைத்ததற்கான அரசாணை அரசு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு மீண்டும் வெளியிடப்படுகிறது.


bagavan vaigunda  swamy birthday in RH 001

bagavan vaigunda  swamy birthday in RH 002

Post a Comment

Previous Post Next Post