முதுகலை செவிலியம் பட்ட படிப்பு பயில விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கடைசி நாள் 16-04-2012

தமிழக அரசின் முதுகலை செவிலியம் பட்ட படிப்பு பயில விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப கடைசி நாள் 16-04-2012


விண்ணப்பங்கள் தமிழக அரசின் இணையதளத்தில் இருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். தமிழக அரசின் இணையதளத்திற்கான வழி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


Directorate of Medical Education
Chennai

Admission to Post Graduate Degree M.Sc. (Nursing) for the year 2012 - 2013

1 List of Documents to be Downloaded
2 Prospectus
3 Application Form
4 Scrutiny Form
5 Template to be pasted on the Outer CoverTamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

1 Comments

  1. There are thousands of sites on the internet and all in all definitely provide information on the results of each article, but the article on this site different from the others. The article was very detailed and easily understandable.

    http://write-my-essays.org/grademiners-com-review/

    ReplyDelete
Previous Post Next Post