மருத்துவமனையில் பணியாளர்களின் பணிகள் பற்றிய இயக்குநரின் அறிவுறை

சுகாதாரத்துறையின் கீழ் உள்ள மருத்துவமனைகளில் தூய நிர்வாக மேலாண்மைக்காக இயக்குநர் வழங்கிய அறிவுறைகள் செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post