Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2012

DA Table

From Date DA % 01-07-2006 2 01-01-2007 6 01-07-2007 9 01-01-2008 12 01-07-2008 16 01-01-2009 22 01-07-2009 27 01-01-2010 35 01-07-2010 45 01-01-2011 51 01-07-2011 58 01-01-2012 65 01-07-2012 72 01-01-2013 80 01-07-2013 90 01-01-2014 100 01-07-2014 107

இ.எஸ்.ஐ பெங்களூரு, டெல்லி, மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிவதற்கு செவிலியர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கல் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இ.எஸ்.ஐ பெங்களூரு, டெல்லி, மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிவதற்கு செவிலியர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கல் வரவேற்கப்படுகின்றன. தகுதி வாய்ந்த செவிலியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பெண் செவிலியர்களுக்கு கட்டணம் இல்லை. பெங்களூரு இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை விண்ணப்பிக்க தகவல்கள் பெங்களூரு இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை விண்ணப்பிக்க இணையதளம் டெல்லி, இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை விண்ணப்பிக்க தகவல்கள் டெல்லி, இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை விண்ணப்பிக்க இணையதளம் நன்றி:- ஜகராஜ்