ஒப்பந்த அடிப்படை ஊதியத்திற்கான அரசாணை மற்றும் Software ல் கணக்கு தலைப்பு ஏற்றும் முறை

அரசு மருத்துவமனைகளில் CEmONC சென்டர்களில் பணிபுரியும் செவிலியர்களுக்கான ஊதியத்திற்கு புதிய கணக்கு தலைப்பில் ஊதியம் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


அரசு மருத்துவமனைகளின் Payroll Software ல் இப்புதிய கணக்கு தலைப்பு ஏற்ற முடியாது அதற்கு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள BUDSUB.DBF File ஐ 
Payroll -->Master Folder க்குள்  Paste செய்ய வேண்டும் 

1 Comments

Previous Post Next Post