செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை 1 ற்கான பணி மூப்பு பட்டியல் இயக்குநரகத்தில் இருந்து கோரப்பட்டுள்ளது

அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை 2 லிருந்து செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை 1 பதவி உயர்வு அளிப்பதற்கான கருத்துரு கோரப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநரின் கடிதம் மற்றும் பெயர் பட்டியல் செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Please click here to download the Letter

Post a Comment

Previous Post Next Post