Showing posts from May, 2019

செவிலியர் உறுதிமொழி

“நான் , இந்த அவையில் , இறைவன் முன்னிலையில் , எனது வாழ்க்கையை தூய்மையாகவும் , எனது செவிலிய தொழிலை அர்ப்பணிப்புடனும் , நடத்தி செயல்படுவேன் என உறுதி எடுக்கிறேன் . எனக்கோ, எனது செவி…

Read more
Load More
That is All