செவிலிய கண்காணிப்பாளர்கள், GPF இல் உள்ள செவிலியர்கள் வருமான வரியில் 50,000 சேமிப்பது எப்படி.

செவிலிய கண்காணிப்பாளர்கள், GPF இல் உள்ள செவிலியர்கள், 80 CCD இன் சலுகை பெற இயலாது.

50,000 ரூபாய் Incom Tax Department.ற்கு கட்டுவதை விட New Pension Scheme இல் அந்த தொகையை கட்டி அதற்கான வரிச்சலுகை பெறலாம்

இணைய தளத்தில் சில நிமிடங்களிலேயே இதை செய்து விடலாம்.

Incom Tax Department.ற்கு கட்டினால் திரும்ப வராது, ஆனால் இதை நீங்களே திரும்பவும் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

மேலும் விபரங்களுக்கு.
https://npscra.nsdl.co.in

Post a Comment

Previous Post Next Post