Showing posts from January, 2022

IT Form 2022

செவிலியர்கள் IT கணக்கீடு செய்ய தேவையான Simple Excel File இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. செவிலியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் IT CALCULATION VIDEO Click here to Download IT Form 2022 FOR MOBILE IT CA…

Read more

Medical Fitness for Join Duty First Time

முதலில் பணியில் இணையும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் Medical Fitness Model format இங்கு தரப்பட்டுள்ளது, தேவைப்படுவோர் Download செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும். CLICK HERE TO DOWNLOAD MEDICAL CE…

Read more
Load More
That is All