செவிலியர்கள் பற்றி அன்னை இந்திரகாந்தி அவர்கள்

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகம் - டெல்லியில் (AIIMS-Delhi), முன்னாள் பிரதமர் அன்னை இந்திரகாந்தி அவர்கள் செவிலியர்கள் பற்றி ஆற்றிய உரை

தமிழில் :

             “ஒரு செவிலியர் மருத்துவருக்கு உதவியாளர் அல்லது உதவி பொருள் மட்டுமே அல்ல, அவள் மருத்துவரின் அவசிய உதவி இல்லாமல் பணியாற்ற வேண்டிய துறைகள் பல உள்ளன,

மேலை நாடுகளில் செவிலிய மயக்குனர் முழுமையாக பயிற்சி பெற்று சிறிய அறுவைசிகிச்சைகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்கின்றனர், பச்சிளம் குழந்தைகளை பராமரிக்கின்றனர்

ஒரு செவிலியருக்கு மருத்துவ குழுவில் தனித்தன்மை மிகுந்த உரிமை உள்ளது

ஆங்கிலத்தில்

“A nurse is not merely an aid and assistant to a doctor, she has an independent part to play in many areas where a doctor need not necessarily be present. In the western world, a nurse anesthetist is properly trained,takes on important duties in minor surgical procedures and also takes care of newborns, among others. The nurse is in her own right a key member of the medical team”

Post a Comment

Previous Post Next Post