பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் (CPS) இணைவதற்கான விண்ணப்பம்

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவர் (தொகுப்பூதியம், ஒப்பந்த ஊதியம், தினக்கூலி, 10(ஏ)1 பணியாளர்கள் தவிர)

பங்களிப்பு ஓய்வூதியத்தில் இணைவதற்கான விண்ணப்பம் இங்கு செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது,

இதனை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளவும்.Post a Comment

Previous Post Next Post