செவிலியர்களின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரியும் செவிலிய பணியாளர்களின் (Nursing Personnel) பணி மற்றும் பொறுப்புகள் பற்றி வெளியான சட்டம் இங்கு செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

0 comments:

Post a Comment

 
l
j