இடமாற்ற கலந்தாய்விற்கான அரசின் சார்பு கடிதம்

தமிழக அரசின் சுகாதாரத் துறையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான இடமாற்ற கலந்தாய்வு நடத்த அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிமுறைகள் மற்றும் அரசு சார்பு கடிதம் செவிலியர்களின் பயன்பாட்டிற்கு இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.


Post a Comment

Previous Post Next Post