விடுமுறை காலத்தில் ரேசன் படியும் வழங்க அரசாணை

தமிழக அரசின் சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரியும் செவிலியர்களுக்கு விடுமுறை காலத்தில் ரேசன் படியும் வழங்க வேண்டும் என வெளியிடப்பட்ட அரசாணை இங்கு செவிலியர்களின் பயண்பாட்டிற்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

Ration Allowance Not to be Cut in Leave period GO

Post a Comment

Previous Post Next Post