மக்கள் நலவாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் கொள்கை விளக்க குறிப்பு 2012 - 2013


தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார துறை வரும் 2012 - 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் செயல்படுத்த உள்ள திட்டங்களின் பட்டியல் கொள்கை விளக்க குறிப்பு இங்கு தரவேற்றம் செய்ய பட்டுள்ளது.0 comments:

Post a Comment

 
l
j