65 % அகவிலைப்படி உயத்தியதற்கான அரசாணை

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 58 % இருந்து 65 % ஆக உயத்தியதற்கான   அரசாணை  இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு  உள்ளது.
Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post