தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளின் பட்டியல்


தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் இங்கு தரவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
Courtesy:-

2 comments:

Vadivel said...

Thanks very useful list again one more help friends please send the chennai GH list

john said...

How does a contract Nurse can escape from taking over incharge if somebody insists to take over a ward,while another 4 regular staffs are there in GH level. please help me. any G.O

Post a Comment

 
l
j