செவிலிய பட்டய படிப்பிற்கு (Diploma in Nursing) வரவேற்கப்படுகிண்றன. கடைசி நாள் 22.06.2012

தமிழக் சுகாதார துறையின் மருத்துவமனைகளின் பட்டய செவிலியர் பயிற்சிக்கு தகுதி வாய்ந்த பெண்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப கடைசி நாள் 22.06.2012 ஆகும்.

விண்ணப்பங்கள் தமிழக அரசின் சுகாதார துறையின் இணையதளத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

Courtesy:-

Post a Comment

Previous Post Next Post