முக்கிய அறிவிப்பு

இது அரசு இணையதளம் அல்ல,
தனி நபரால் செவிலியர் நலன் கருதி நிர்வகிக்கப்படும் இணையதளம்.
இதில் அளிக்கப்படும் தகவல்கள் செவிலியர்களின் நலனுக்காக மட்டுமே.

Tamilnadu Nurses Federations Website

தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் கூட்டமைப்பின் அதிகார இணையதளம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


இந்த இணையதளம் தமிழ்நாடு செவிலியர் கூட்டமைப்பின் தோற்றம் மற்றும் வரலாற்றினை தருகிறது.

சென்று பயனடையவும்

0 comments:

Post a Comment