முக்கிய அறிவிப்பு


இது அரசு இணையதளம் அல்ல,
தனி நபரால் நடத்தப்படும் இணையதளம்.
செவிலியர்களின் நலன் கருதி, செவிலியர்களுக்கு தேவைப்படும் தகவல்களை இந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்கிறோம்.

Tamilnadu Nurses Federations Website

தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் கூட்டமைப்பின் அதிகார இணையதளம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


இந்த இணையதளம் தமிழ்நாடு செவிலியர் கூட்டமைப்பின் தோற்றம் மற்றும் வரலாற்றினை தருகிறது.

சென்று பயனடையவும்

0 comments:

Post a Comment