மன்னிக்கவும்.

மன்னிக்கவும்.

நண்பர் ஒருவரின் தொழில்நுட்ப தவறால் நமது இணையதளம் மாறி உள்ளது விரைவில் சரி செய்யப்படும்.

தவறுக்கு வருந்துகிறோம்

Tamilnadu Nurses Federations Website

தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் கூட்டமைப்பின் அதிகார இணையதளம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


இந்த இணையதளம் தமிழ்நாடு செவிலியர் கூட்டமைப்பின் தோற்றம் மற்றும் வரலாற்றினை தருகிறது.

சென்று பயனடையவும்

No comments:

Post a Comment

தங்களது கருத்துக்களை தவறாது இங்கு தெரிவிக்கவும்