செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை - 1 அலுவலர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய மருத்துவச் சான்று மாதிரி படிவம்

தமிழ்நாடு அரசு சுகாதாரத்துறையில் செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை I பதவியில் உள்ளவர்கள் அரசிதழ் (GAZETTED OFFICER) பதவி ஆகும்.

அரசிதழ் பதவி வகிக்கும் செவிலியர்கள் மருத்துவ விடுப்பு கோரும் மருத்துவ சான்றிதழ் தனியானது அப்படிவம் இங்கு பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதனை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்

Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post