பட்டய செவிலிய படிப்பு 2012 - 13 ற்கான தகுதி பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறையில் மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் வரும் பட்டய செவிலிய படிப்பிற்கான 2012 - 13 கல்வி ஆண்டிற்கான   தகுதி பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது அதனை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.நன்றி:-

0 comments:

Post a Comment

 
l
j