செவிலிய கண்காணிப்பாளர் நிலை - 2 ஆக இப்போது பதவி ஈற்றவர்களுக்கு ஊதிய நிர்ணயம் செய்யும் ஆலோசனை

தற்போது அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலிய கண்காணிப்பாளர் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளவர்களுக்கு  அவர்களின் ஊதிய நிர்ணயத்தை (Pay Fixation) ஐ "ஜனவரி மாத ஊதிய உயர்விற்கு (ஜனவரி மாதத்தில் ஊதிய உயர்வு பெறுபவர்களுக்கு மட்டும்) பின் பெற்றால் அவர்களுக்கு ஜனவரி மாத ஊதிய உயர்வு 3 % மற்றும் செவிலிய கண்காணிப்பாளர் பதவி உயர்விற்கு 3 % ஊதிய உயர்வு என ஒட்டு மொத்தமாக 6% ஊதிய  உயர்வுடன் ஊதிய நிர்ணயம் பெறலாம்.

Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post