பட்டய செவிலிய (DIPLOMA NURSING) படிப்பிற்கு பின் படிக்கும் பட்ட செவிலிய படிப்பிற்கான (POST BSC NURSING 2012 -13) தகுதி பட்டியல் வெளியீடு

தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறையில் பட்டய செவிலிய (DIPLOMA NURSING) படிப்பிற்கு பின் படிக்கும் பட்ட செவிலிய படிப்பிற்கான (POST BSC NURSING) தகுதி பட்டியல் மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


நன்றி:- 
WWW.TN.GOV.IN
Tamilnadu Nurseதமிழக சுகாதாரத்துறையில்
உறங்கிக் கிடக்கும்
ஓர் உலக சமுதாயத்தை
உயிர்த்தெழச் செய்யும்
முதல் முயற்சி TNNurse.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post